jueves, 31 de diciembre de 2009

Begudes medicinals naturals


Les plantes medicinals són aquells vegetals que contenen qualsevol substància que puga ser empreda per a fins terapèutics.

Al món hi ha més de 260.000 tipus de plantes conegudes, de les que un 10% són medicinals. L'abundància d'aques tipus de vegetació varia per zones, d'altra banda tampoc es coneixen les propietats de gran part de les plantes del Món.
La recol·lecció de la planta és convenient que es faça quan els principis actius están madurs. Els vegetals s'han d'assecar ràpidament per a no perdre les seues propietats i el sucre no es fermente. Hem de tenir en compte que les herbes seques amb el temps perden propietats, de manera que no s'ha deixar molt de temps sense consumir. Les flors s'agafen acabades d'obrir i assecar-se amb paper net. Pel que fa a les fulles es recol·lectarán abans i durant la floració. Si les plantes s'agafen senceres es precís deposseïr les fulles marcides i les restes de terra. Les llavors i fruits no necessiten cap tractament. Les arrels i escorces és important que collir-les de plantes joves per a extraure les propietats més fàcil i nítidament.

Entre les preparacions més conegudes de plantes medicinals cal destacar: la infusió, la decocció, la reducció, la maceració. els xarops, el suc i els vins medicinals.

  • La infusió és la més coneguda, consisteix en calfar l'aigua i afegir la part de la planta necessària en el primer bull. Tot seguit s'parta del foc, es tapa i es deixa reposar uns minuts. La infusió una vegada feta no ha de bullir. La part de la planta que s'utilitza a la infusió sol la més ser jove, com fulles, flors i llavors.
  • La decocció suposa bullir la planta en aigua durant un periode de temps determinat. Aquest procediment s'utilitza amb les parts més dures com l'escorça, arrels i tiges.
  • La reducció és la cocció de la planta durant més de 20 minuts. S'empre per a principis actius resistents al calor i dels que es necessita una major concentració.
  • Maceració consisteix en deixar reposar la planta en aigua freda. D'aquesta manera s'extrauen els principis inestables enfront de la calor pero solubles en l'aigua.
  • La tintura, també anomenada vi medicinal, es realitza macerant una part de la planta per cinc d'alcohol. Generalment s'usa planta seca i serveix per si els principis actius no són dissolubles o el sabor és desagradable. Exemple de tintura és el vi de quina o el patxaran.
  • Els xarops són dissolucions de sucre en aigua als que després s'afegeix la planta.
  • El suc s'obté trituran les plantes fresques i obteniint el líquid.

Les plantes medicinals alivien gran quantitat de malalties de qualsevol tipus: pectorals i antitussives, tòniques i digestives, laxants, diürètiques, abortives, hipnòtiques, estimulants, antireumàtiques, vermífugues, vulneràries i carminatives. A les nostres serres i muntanyes hi ha més de 30 tipus diferents.


En aquesta pàgina trobareu molta informació sobre els tipus d'herbes i plantes medicinals: http://www.botanical-online.com/plantesmedicinals.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario